Minőségpolitika

A Medihead Kft kizárólag belföldi magánszemélyek által létrehozott és működtetett kisvállalkozás, amely munkáját gyártóktól és forgalmazóktól függetlenül végzi. 

 

A MEDIHEAD Kft célul tűzte ki a méréstechnika színvonalas alkalmazását az orvostechnikában, a nagy hagyománnyal rendelkező fejlesztői és gyártói kultúra felélesztését, az orvostechnikát alkalmazók ismereteinek a kor színvonalára történő felemelésében való aktív részvételt.

Sok éves és sok irányú gyakorlati tapasztalatait felhasználva márkafüggetlen szerviz tevékenységével kívánja segíteni a hazai egészségügy kiszolgáltatottságának csökkentését, mivel a szűkös anyagi forrásokat jelentősen terhelik a kizárólagosságra hivatkozó és törekvő márkaszervizek árai.

A sikeres működés érdekében arra törekszik, hogy szellemi és tárgyiasult termékeivel, szolgáltatásaival elérje vevőinek teljes megelégedését, emelje az igényszintet.

Vevőközpontúság

Legfőbb célunk, hogy szolgáltatásaink minősége folyamatosan megfeleljen a vevőink által meghatározott és elvárt követelményeknek.

Kölcsönösen előnyös kapcsolat

Vevőink észrevételeinek felhasználásával hosszú távú kapcsolatokra törekszünk.

Vezetés 

A vezetés személyes példamutatással és a minőség folyamatos javításában vállalt tudatos szerepvállalással teszi hitelessé elkötelezettségét. Szervezeti tárgyi, személyi és pénzügyi erőforrások biztosításával, a munkatársak motiválásával is támogatjuk a minőségirányítási rendszer működését.

Emberek bevonása

Munkatársaink felé elvárás, hogy munkájukat lelkiismeretesen és szakszerűen végezzék, önképzéssel és szakmai továbbképzéssel növeljék tudásukat és segítsék egymást a gyakorlati ismeretek megszerzésében.

Cégünk meghatározó szerepet tulajdonit az alábbi alapelveknek és törekszik minél teljesebb érvényesítésükre: 

  • Folyamatszemléletű megközelítés
  • Rendszerszemlélet az irányításban, közvetlen kapcsolat a munkavégzésben
  • Szakmai igényesség
  • Folyamatos fejlődés
  • Tényeken alapuló döntéshozatal

Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer bevezetése és folyamatos szinten tartása minőségpolitikánk megvalósítását szolgálja.

A MEDIHEAD Kft szolgáltatásaival hírnevet, megbecsülést és megérdemelt eredményt kíván elérni.

 

Budapest, 2017. június 1.

                                                                                                                        ügyvezető igazgató